27 ianuarie 2010

PROHIBITIA 2010

1.Art.1. (1) - Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ /sportiv
şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare
acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 05 aprilie – 03 iunie
inclusiv, şi în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 zile,
în perioada 5 aprilie – 19 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
2.Art.5 (1) - Se interzice pescuitul comercial,recreativ/sportivşi familial a speciilor de peşti, după
cum urmează:
a) ştiuca, pe o durata de 59 de zile, în perioada 1februarie - 31 martie;
b) lostriţa, păstrăvul de mare şi mihalţul, tot timpul anului;
c) păstrăvul indigen, păstrăvul fântânel şi coregonul, începând cu data intrării în
vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie – 31 decembrie 2010, iar
lipanul începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai 2010 inclusiv şi
din 01 ianuarie - 31 mai 2011

Un comentariu: